Werknemers Apple krijgen tijd voor privéprojecten

Het lijkt erop dat Apple bepaalde delen van het beleid van Google heeft overgenomen. Een aantal werknemers van Apple doet namelijk mee aan het Blue Sky-programma. Dit houdt in dat de werknemers onder werktijd vrij mogen werken aan hun eigen projecten. Bij Google bestaat al langer een soortgelijk programma genaamd ’20 percent time’. Dit meldt The New York Times.

De werknemers krijgen de ruimte om hun tijd vrij in te delen en te werken aan persoonlijke uitvindingen. De onder werktijd gemaakte uitvindingen blijven gewoon eigendom van de werknemer en niet van Apple. Bedrijven als Apple en Google doen dit omdat het de creativiteit van de werknemers stimuleert en ze tot de productie van mooie uitvindingen brengt.

Het programma waarin de werknemers zijn opgenomen heet Blue Sky. De deelnemers zijn op een eerder tijdstip benaderd voor hun deelname en het programma begint op kleine schaal. Opmerkelijk is dat de inbreng van eigen ideeën bij Apple altijd taboe was. Voormalig CEO Steve Jobs was er bijvoorbeeld pertinent tegen en zorgde ervoor dat de bedrijfsstructuur daar dan ook niet op was ingesteld. Werknemers binnen Apple spraken wel eens over ‘militaire structuren’. Niet meedoen aan deze structuur was dan ook ‘not done’. Gelukkig komt daar nu verandering in.

Deze verandering is volgens insiders toe te schrijven aan de nieuwe CEO van Apple, Tim Cook. Cook zou losser omgaan met het personeelsbeleid en hij zou daarnaast een van de initiatiefnemers zijn van onder andere korting voor werknemers op producten van Apple, versoepeling van verlofregelingen en goede tegenvoorstellen voor werknemers die een aanbieding krijgen van een concurrent. Ook prijst hij de werknemers in zijn publieke toespraken.

Bij Google heeft de 20 procentregel mooie initiatieven opgeleverd. Zo zijn Gmail, Google News en Gtalk resultaten van de regeling. Bovendien geven werknemers aan het prettig te vinden dat hun ideeën in de organisatie worden opgenomen.

Bron: Webwereld.nl

 

Vorige Portfolio item

Meer nieuws items

Vorige Portfolio item

Nieuws