PVDA niet meer recht tegenover downloadverbod

De PVDA staat niet meer lijnrecht tegenover een verbod op downloaden. In samenwerking met de VVD is de politieke organisatie bij machte om het downloadverbod op auteursrechtelijk beschermd werk in werken te stellen. Zo is duidelijk geworden in een debat van de Tweede Kamer.

Het is opmerkelijk dat de PVDA nu niet meer tegen een downloadverbod is. In het partijprogramma van de PVDA staat namelijk zwart op wit dat een dergelijk verbod er niet zou komen. Jeroen Recourt, Tweede Kamerlid van de PVDA geeft nu echter aan een verbod niet per definitie te weren.

Afgelopen jaar heeft de VVD via Fred Teeven een voorstel gedaan om een verbod op downloaden van kracht te laten worden. Teeven gaf toen aan dat individuele downloaders in een geval van een verbod beschermd zijn en niet zomaar worden aangepakt.

Juist omdat afgelopen jaar de draagkracht voor de invoer van een download verbod te klein was, is gekozen voor een thuiskopieheffing. Zo moet er meer betaald worden voor lege cd’s, dvd’s en andere dragers van informatie of data. De PVDA laat weten nog wel steeds tegen de heffing op thuis kopiëren te zijn omdat ze de individuele downloaders niet willen pakken, maar juist de film- en muziekindustrie en auteurs tegemoet willen komen.

Deze week hebben fabrikanten van computers en telefoons laten weten dat ze de Staat der Nederlanden voor de rechter dagen. Ze zijn verontwaardigd over de maatregelen en hebben aangegeven gecompenseerd te willen worden voor de thuiskopieheffing. De compensatie wordt geëist in de vorm van een geldbedrag van tientallen miljoenen euro’s.

Bron: Nu.nl

 

Vorige Portfolio item

Meer nieuws items

Vorige Portfolio item

Nieuws