Merendeel bedrijven heeft geen wachtwoordbeleid

Zeker de helft van de organisaties in Nederland heeft geen wachtwoordbeleid. Bij ongeveer 40 procent wordt het personeel wel geadviseerd om hun wachtwoorden te blijven veranderen. Toch vinden de meeste werknemers in Nederland dat het wachtwoordbeleid een taak is van de werkgever, net als andere zaken omtrent digitale veiligheid.

Digibewust is onderdeel van Digivaardig & Digiveilig van het orgaan ECP (platform om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen). Het ECP heeft de campagne gemaakt in het kader van Alert Online. Het is een campagne die gericht is op de problematiek omtrent de gevaren van online werken binnen bedrijven. Zowel burgers, de overheid als het bedrijfsleven moeten zich bewust zijn van de gevolgen van verkeerd beleid op dit gebied.

In opdracht van Digibewust heeft onderzoeksbureau Memo2 ruim 700 Nederlanders onderzocht. Hierbij werd vastgesteld dat ze onjuist omgaan met hun wachtwoorden. Zowel in een thuissituatie als op het werk blijken de werknemers het niet zo nauw te nemen met de keuze van hun wachtwoord.

Voormalig computerhacker Stan Hegt is tegenwoordig actief binnen KPMG. Hij laat weten dat veel werknemers fouten maken in de omgang met hun wachtwoorden. Zo blijken veel werknemers nog briefjes op te hangen aan het computerscherm met hun wachtwoord erop of worden er op het werk en thuis gelijknamige wachtwoorden gebruikt.

Het ECP laat weten dat er snel verandering moet komen in de attitudes van mensen ten aanzien van beveiliging. Volgens het ECP ligt de basis van een goed werkend beleid bij de mensen zelf en niet bij de organisatie als geheel. Het is echter wel zo dat veel bedrijven goede intenties van mensen niet ondersteunen. Zo heb je bij veel bedrijven niet eens de mogelijkheid om wachtwoorden langer dan 8 tekens in te voeren of kunnen er slechts letters en cijfers worden gebruikt. Dit stimuleert een veiligere omgeving nou niet bepaald.

Bron: Webwereld.nl

 

Vorige Portfolio item

Meer nieuws items

Vorige Portfolio item

Nieuws