Downloadverbod definitief van tafel

Het kabinet heeft aangegeven definitief tegen een verbod op downloaden te zijn. Een meerderheid in de Tweede Kamer had zich uitgesproken tegen het verbod en dit heeft dus geleid tot een afschaffing van het downloadverbod. Dit heeft staatssecretaris Fred Teeven (Justitie en Veiligheid) in een brief laten weten.

Een aantal maanden terug leek het erop dat het download verbod toch doorgang kon vinden. De PvdA sprak toen haar steun uit ten aanzien van het verbod, wat was geïnitieerd door de VVD. Dit was opmerkelijk aangezien de PvdA in eerste instantie tegen het verbod op downloaden was. De PvdA heeft nu toch weer aangegeven tegen het verbod te zijn, vanwege de stof die het voorstel deed opwaaien.

Aangezien een verbod op downloaden van tafel is, zal voor nu een alternatief in de vorm van de thuiskopieheffing gelden. Deze heffing is al vanaf 1 januari 2013 ingesteld en zou worden aangepast als een downloadverbod van kracht zou zijn. Nu het verbod niet van kracht is wordt de thuiskopieheffing met rust gelaten. Voor consumenten betekent dit in de praktijk dat ze een aantal euro’s meer moeten betalen voor technische apparatuur zoals laptops, smartphones of tablets. Dit moet er voor zorgen dat artiesten of andere auteursrechthebbenden tegemoet worden gekomen voor eventueel niet ontvangen inkomsten.

Nu.nl heeft in december van vorig jaar al onderzocht hoe de houding van de Nederlanders ten aanzien van het downloadverbod was. Toen werd al duidelijk dat de meerderheid tegen een downloadverbod was. Bijna de helft van alle ondervraagden gaf de voorkeur aan een thuiskopieheffing in plaats van een downloadverbod.

Bron: Nu.nl

 

Vorige Portfolio item

Meer nieuws items

Vorige Portfolio item

Nieuws